Innovativ miljöpolitik som ger konkret miljönytta

Ekerö är en av Sveriges bästa kommuner att bo, leva och verka i. Vi har nära till både natur och storstad och kan stoltsera med några av landets finaste natur och boendemiljöer.

Under mandatperioden har vi arbetat under parollen ”ett smartare och hållbarare Ekerö”. Genom innovativa lösningar har vi skapat konkreta effekter i vårt miljöarbete. Under kommande mandatperiod vill vi intensifiera arbetet för att även kommande generationer ska få möjlighet att bo i en av Sveriges finaste naturmiljöer.

Arbetet mot en smart och hållbar kommun är värd att ta på största allvar. Under mandatperioden har vi vidtagit flera åtgärder för att kontinuerligt förbättra kommunens miljöarbete, skapa en miljösäker vardag i kommunens verksamheter och främjat omställningen till miljövänliga energisystem. Vi har exempelvis gjort det enklare för privatpersoner att sätta upp solpaneler på sina tak utan bygglov, vi har infört lokalt kretslopp där allt slam tas tillvara och sanerat dåliga avloppssystem för att värna grundvatten och Mälaren. Vi är aktiva i nätverket Sveriges ekokommuner där vi tillsammans arbetar för långsiktigt hållbar utveckling i Sverige, vi arbetar för fler förnybara energikällor i kommunen och har invigt kommunens första offentliga laddstolpar vid Tappströms infartsparkering.

Nästa mandatperiod vill vi intensifiera arbetet för ett smartare och hållbarare Ekerö kommun. Det senaste året har vi möjliggjort för privatpersoner att sätta upp solceller på sina tak och ladda sina elbilar på kommunens infartsparkering. Nästa mandatperiod vill upprätta solceller på alla Ekerö Bostäders nybyggnationer och ge hyresgästerna möjlighet att ladda sina elbilar. Vi kommer arbeta för att miljöanpassa alla kommunens verksamheter och införa biobaserad närvärme. Vi kommer även intensifiera vårt arbete gentemot företag och privatpersoner, genom att synliggöra och förenkla regler samt underlätta för företag i deras kontakt med kommunen vill vi underlätta för alla att göra klimatsmarta val.

De kommande åren vill vi intensifiera arbetet för att innovativa lösningar ska skapa konkreta miljöeffekter och underlätta för alla att göra klimatsmarta val. Vårt arbete för en smartare och hållbarare kommun är avgörande för att även kommande generationer ska få bo i en av Sveriges finaste naturmiljöer.

 

Ovanstående är en insändare skriven av Adam Reuterskiöld. Den publicerades i Mälaröarnas Nyheter 2018-05-09.