Internationella kvinnodagen

Oacceptabel otrygghet bland kvinnor utomhus på kvällstid

I ETT JÄMSTÄLLT SVERIGE SKA INTE VAR TREDJE KVINNA VARA RÄDD FÖR ATT GÅ UT PÅ KVÄLLEN.
Förra året anmälde 23 200 kvinnor att de misshandlats av en närstående och antalet anmälda våldtäkter ökar. Samtidigt äger kvinnor bara hälften av vad män äger – en av fem uppger att de inte har råd att skilja sig. Och sjukdomar som drabbar kvinnor är eftersatta både i forskning och i det kliniska arbetet.
Moderaterna vill genomföra reformer som ökar kvinnors trygghet och livsinkomster samt förbättrar hälsan:
✅ Se till att utredningsgrupper specialiserade på sexualbrott finns i varje polisregion och att möjligheten till juridiskt biträde för brottsoffer i sexualbrott stärks
✅ Höj kvinnors livsinkomster – inför ett mål om att öka kvinnors ägande och pensioner, som löpande följs upp. Och undervisa barn i privatekonomi.
✅ Forska om kvinnors hälsa och avsätt större resurser för att höja kunskapen om hälso- och sjukvård för kvinnor