Jan Runesten

Jag bor sedan 1991 på Munsö och har varit politiskt aktiv i kommunen i tio år. Jag har arbetat politiskt under tre mandatperioder och sitter nu i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. Som politiker vill jag verka för att stärka individens rätt till självbestämmande och valfrihet. Vi ska uppmuntra till konkurrens och enskilda initiativ och samtidigt hålla en hög kvalitet i den kommunala verksamheten. Den ökade inflyttningen gör att vi kommer att ställas inför stora utmaningar under kommande år och vi ska planera vår infrastruktur och vårt byggande så att vi kan hantera denna tillväxt och bibehålla Ekerös unika karaktär trots närheten till Stockholm.

Jan Runesten