Julhälsning från Adam Reuterskiöld i Mälarö Direkt

Gör en borgerlig budget skillnad?

Det börjar nu lacka mot jul. Ett drygt år har nu gått sedan Ekeröalliansen fick förnyat förtroende att leda Ekerö kommun. Det är ett förtroende som vi tar på största allvar och under hösten lades även en ny budget för de kommande åren. Är det så viktigt, gör det sådan skillnad?
Vi inom Ekeröallinasen har tagit ansvar för utvecklingen av kommunen och inte minst vår ekonomi. Det är inte minst viktigt nu, när åttaganden växer och resurserna väntas krympa. I år stod det mellan en högerbudget och en vänsterbudget. Långsiktighet, hållbarhet och ansvartagande för Ekerö kommuns framtid ställdes mot en vänsterinriktad budget från koalitionens sida med svaga finansieringsförslag och kraftiga fördyringar. För Ekeröalliansen är det av stor vikt att kommunen inte går med förlust, detta höll inte oppositionsrådet Hanna Svensson med om utan menade på att det inte är så viktigt att kommunen har svarta siffror i slutet på året. Oansvarigt, häpnadsväckande men inte helt ovanligt ekonomiskt tänkt från Socialdemokratiska politiker.
Med Ekeröalliansens budget fortsätter nu kommunen på inslagen väg med ett fortsatt förändringsarbete, något som vi gjort de senaste fyra åren och som gjort att vi står väl rustade. Ekeröalliansen satsar på kommunal kärnverksamhet med fokus på skolan. Kommande årets budget är 58 miljoner kronor större än nuvarande års budget. Inför nästa år lägger vi även med uppräkningarna 10 miljoner kronor mer på kommunens skolverksamhet. Alla ska kunna känna sig trygga i att när Ekeröalliansen styr, prioriteras en stabil ekonomi som i sin tur skapar förutsättningar för god kommunal verksamhet.
Inför nästa år tänker vi fortsätta att värna Ekerökommun och vi kommer kavla upp ärmarna och ta oss an frågor som i grunden inte är kommunala men som påverkar våra invånare så som trygghetsfrågan, kommunikationer och infrastruktur.

Vi har mycket att vara stolta över i Ekerö kommun! Vi har en gemenskap, ett föreningsliv, en miljö och ett företagande som är fantastiskt. Vi vill bibehålla vår Ekeröanda och skapa de bästa möjliga förutsättningarna för framtida generationer.

God jul och gott nytt år,

Adam Reuterskiöld (M)
Kommunstyrelsens ordförande