Knutpunkt Mälaröarna

Moderata tankar:
Flyttningen av knutpunkten till Brofästet vid Tappströmsbron på Lindö sidan, är för att det nya centrum som ska byggas kan bli större och utan busstrafik.
Om man tittar på den är typen av trafiklösning, så är den helt planfri!
Dock måste cykelbanan flyttas till andra sidan av vägen, på Färingsösidan. (Vilket blir mycket bättre med tanke på den nya bussdepån). Det vill säga på höger sida mot Färingsö.
En ny bussfil från nya bussdepån upp till Tappströmskorset är ett framtida måste, med tanke på att det är 200-300 bussar som skall ut i trafik på morgonen.
Knutpunkt Mälaröarna är tänkt som en framtida trafik och pendelpark, där båt-buss-bil-linbana-cykel och gångtrafikanter kan växla mellan alla typer av kommunikationer.
Buss och båtpendel har alla hört talas om. Men linbanelösningen är dock ny i tanken som pendelalternativ. Tekniken finns på flera platser i världen och är mycket tillförlitlig.
En linbana tål alla typer av klimat och drivs till 100% med el. Linbanan tar väldigt lite mark i anspråk och är lätt att bygga över stora avstånd och över vatten och nivåskillnader.
Ska man få fler att pendla behöver det bli mer väderoberoende för pendlaren, där alla vänthallar, gång/cykelbron över kanalen är taklagd och då vädersäkrade.
Hela trafiklösningen är lättåtkomlig samt att en långtidsparkering är överdäckad och skall naturligtvis vara klädd med grästak.
I möjligaste mån skall knutpunkt Mälaröarna smälta in i miljön i så stor utsträckning som möjligt.
En förutsättning för att gå vidare med idén är samarbete med vägverket i dess planering av 4-filighet av Ekerövägen (väg 261) samt ny Tappströmsbro.

Med vänlig hälsning

Robert Claussnitzer