Kommunhuset byggs om- för att spara pengar

Ekerö kommun är en stor arbetsgivare och fler åtaganden läggs på kommunen. Kommunhuset har blivit trångbott och byggs om samt omorganiseras för framtiden.

En lösning många kommuner ser när det blir för trångt i kommunhuset är att bygga ett helt nytt kommunhus på annan plats. Detta brukar bli en dyr lösning som vi kans se många exempel på runt om i landet. I Ekerö kommun står skattebetalarnas pengar och kommunens ekonomi i fokus vilket har resulterat i en ombyggnation av befintligt kommunhus samt en omorganisering av kontorsytorna. Under de senaste åren har många delar av kommunen varit utlokaliserade till andra platser i kommunen exempelvis i centrum. Nu görs en satsning på att få alla medarbetade under samma tak i kommunhuset för att skapa en större effektivitet i arbetet. Man går även från enskilda kontor och har utvecklat NEXT- miljöer som innebär öppna kontorslandskap med olika zoner som man kan sätta sig och arbeta i beroende på vilken uppgift man ska genomföra. Att gå ifrån kontor till öppna landskap skapar mer plats samtidigt som det är tänkt att effektivisera arbetet genom att man som kollegor kommer närmare varandra och rör sig i olika delar av huset.

Det arbetet man nu kan se från gatan är primärt ett taket kommer lyftas och en ny våning kommer byggas till. Under byggnationstiden som pågår under hela 2020 kommer kommunens reception vara i Socialkontoret.

Mer information på Ekerö kommuns hemsida: http://www.ekero.se/Gemensamt/Nyhetslista/Ekero-kommunhus-byggs-om1/?newslistid=4331