Lån istället för bidrag till nyanlända utan inkomst

Ekeröalliansen föreslår att nyanlända som saknar egen inkomst ska kunna ansöka om etableringsersättning i form av ett lån istället för ett bidrag. Socialnämnden fattar beslut om förslaget den 29 augusti.

– Idag uppstår ett glapp mellan ersättningen som den nyanlände får av Migrationsverket och Försäkringskassan. Det innebär att en nyanländ riskerar att stå utan ersättning under en hel månad och behöver förlita sig på bidrag från kommunen för att klara sitt uppehälle. Det är helt orimligt att kommunen ska stå för notan när staten inte kan samordna sina ersättningssystem. Att nyanlända möts av bidrag utan krav på motprestation, istället för incitament att bli självförsörjande, är dessutom direkt skadligt för vår integrationsprocess, säger Adam Reuterskiöld (M) kommunstyrelsens ordförande.

– Den 29 augusti kommer jag tillsammans med Ekeröalliansen föreslå att kommunen inför ett så kallat etableringslån vilket innebär att ersättningen kan ansökas som ett lån istället för ett bidrag. På så vis vill vi markera individens eget ansvar för sin försörjning och att pengarna ska betalas tillbaka. Etableringslån har tidigare införts i kommuner som Vansbro kommun, Växjö kommun och Sundbyberg. Resultatet har blivit att betydligt färre sökte lånet än bidraget samtidigt som det egna ansvaret i integrationsprocessen betonats, säger Kjell Öhrström (M), socialnämndens ordförande.

Glappet mellan de två statliga ersättningarna uppstår eftersom den ena ersättningen betalas ut i förskott och den andra i efterskott. Migrationsverket betalar ut dagsersättningen i förskott. När dagsersättningen tar slut kan de nyanlända få etableringsersättning från Försäkringskassan. Etableringsersättningen betalas ut först i slutet av månaden och därför uppstår ett glapp i de nyanländas ekonomi om de saknar egen inkomst. Idag kan de nyanlända söka bidrag hos Ekerö kommun för denna mellanperiod. Förslaget innebär att denna ersättning istället kommer kunna ansökas som ett lån. Förslaget kommer behandlas på socialnämnden den 29 augusti.