Lars-Olof Laurén

Jag har arbetat politiskt under snart tre mandatperioder. Under första perioden var jag aktiv i socialnämnden och valnämnden och under andra perioden var jag ersättare i kommunfullmäktige samt hade uppdrag som Kommunrevisor. Under innevarande period är jag ordinarie ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i kommunstyrelsen. Sitter även som ledamot i styrelsen för Ekerö bostäder samt har några uppdrag som revisor i kommunala bolag. Jag är en hängiven miljöanhängare och värnar om naturen. Mina intresseområden sträcker sig över hela spektrat med skola, vård, omsorg och ett bra företagsklimat. Det är också viktigt att ha bra trafikförbindelser till och från kommunen.  Jag har numera gått i pension efter att huvudsakligen arbetat inom Skatteverkets huvudkontor med ledning och ansvar för planering och utveckling.

Lars-Olof Laurén