Liberalerna lämnar Allianssamarbetet

Lördagen den 4 mars meddelade Liberalerna genom en artikel i Svenska Dagbladet att de lämnar Allianssamarbetet i Ekerö kommun. Anledningen som meddelas är att partiet inte kan stå bakom Alliansens förslag om Sanduddens skola och kommunens aggerande kring mottagandet av nyanlända. Det innebär att Liberalerna övergår till att arbeta som ett självständigt parti. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna kommer fortsatt samarbeta och tillsammans utgöra en politisk majoritet i kommunen.

 

– Det är naturligtvis olyckligt att Liberalerna har beslutat att lämna Alliansen då vi haft ett bra samarbete under många år. Vi har haft olika uppfattningar i vissa frågor, men det har fungerat bra tidigare och jag har svårt att se att vi inte även denna gång skulle ha kunnat komma fram till en lösning genom dialog. Jag kan även tycka att man anger kommunens mottagande av nyanlända som ett skäl till att de lämnar samarbetet. Ekerö kommun är en av få kommuner i Sverige som tagit emot samtliga nyanlända med permanent uppehållstillstånd som ålagts kommunen under 2016, och vårt integrationsarbete har utsetts till ett av Sverige bästa. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna kommer fortsatt ha ett starkt samarbete vilket innebär att vi inte får något förändrat parlamentariskt läge i kommunen. Skillnaden blir att vi är tre partier istället för fyra, säger Adam Reuterskiöld (M) kommunstyrelsens ordförande.

 

– Det är tråkigt att Liberalerna beslutat att lämna Alliansen efter så många års samarbete. Vi har haft olika uppfattningar i en del frågor, men när det gäller Sanduddens skola har Liberalernas företrädare röstat igenom detta i barn- och utbildningsnämnden samt lagt ner sina röster i kommunstyrelsen. Möjligheten att lägga ner sina röster hade funnits även nu. Framförallt borde vi ha kunnat diskutera frågan och vi hade gärna mottagit beskedet att de avser att lämna samarbetet på ett annat sätt än genom media, säger Ove Wallin (C) 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

 

– Att Liberalerna lämnar Ekeröalliansen är tråkigt då vi anser att en enad borgerlighet är viktigt såväl för Ekerö som för Sverige. Samtidigt respekterar vi det beslut som Liberalerna nu landat i. Inom kristdemokraterna kan vi absolut känna igen oss i den utmaning som det innebär att vara ett litet parti i en politisk allians. Vi är dock fortsatt förvissade om att vi har mer att vinna på att driva vår politik inom ramen för samarbetet än att ställa oss utanför, säger Sivert Åkerljung (KD) gruppledare för Kristdemokraterna.