Lokal oro för M:s opinionskris

Artikeln publicerades i Mälarö tidning den 31 mars 2017. Foto: Daniel Cannervik

 

Förra helgen samlades 1 700 moderata politiker på partiets Sverigemöte i Karlstad. Ett väldigt viktigt möte just nu, enligt Ekerös Adam Reuterskiöld som själv varit där. När mötet avslutades var det med en positiv stämning, berättar han. Men det fanns en del att prata om i Karlstad. Med ett och ett halvt år kvar till nästa val har Moderaterna just nu stora problem med väljarstödet. I alla de största opinionsinstitutens senaste mätningar ligger partiet nu en bra bit under 20 procent.

– Det är naturligtvis tråkigt, för i grunden har vi en väldigt bra politik. Men vi har inte lyckats föra fram vårt budskap på ett bra sätt. Folk kanske inte riktigt förstår vad vi som helhet står för.

Just nu präglas politiken mest av utspel, menar Reuterskiöld.

– Det kan man se även här lokalt, att man diskuterar enskilda ämnen utan att se helheten av utmaningar och problem.

Är du orolig för att opinionssiffrorna ska spilla över på Ekerö?

– Den oron finns alltid. Hur det går på riksplanet har alltid en effekt. Många röstar på ett och samma parti i alla tre valen. Så absolut finns en anledning till det. Nu måste vi på lokal nivå vara tydliga med våra visioner. Vad är en småstad? Vad är ett bra samhälle att leva i? Vad är Ekeröandan och hur kan vi behålla den?

Partiets opinionssiffror har fallit kraftigt sedan partiledningen i januari meddelade att man vill bryta isoleringen av Sverigedemokraterna och förhandla i enstaka frågor. Men Reuterskiöld tycker att bilden av en SD-flirt är överdriven.

– Förändringar i öpo9litiken skapar alltid en osäkerhet, då måste vi bli tydligare med visionerna. Vi ska föra den politik vi vill föra. Om SD tycker att det är en bra politik får de ju rösta på den. Det finns också en tacksam vinkling, så fort man gör något som SD kan hålla med om.

Men passivt stöd är en sak, skillnaden nu är ju en uttalat öppnare hållning gentemot SD…

– Men vi måste kunna prata med varandra. Att bli brännmärkt för att man pratar med någon tillhör inte ett demokratiskt samhälle. Jag har inget bra svar på om det här är taktiskt rätt eller fel. Jag vill att vi taktiserar mindre och istället för en bra och visionärt sammanhållen politik som åstadkommer saker.

Hur ser ditt förtroende för Anna Kinberg Batra ut just nu?

– Som främsta företrädare för ett parti får man alltid ta ett ansvar för om det går mindre bra. Ansvaret bör dock fördelas på en bredare bas eftersom ett parti består av fler företrädare än bara partiledaren. Jag tror att Anna fortfarande har kapaciteten att leda partiet men hon måste tydligare framföra våra visioner om Sveriges framtid.

Vad borde partiledningen göra för att vända siffrorna?

– Ett omfattande politikutvecklingsarbete pågår just nu. Visionen från 2006, som gjorde att vi vann valet, den måste vi komma tillbaka till. Grundpelarna gäller fortfarande, så vi måste kommunicera dem bättre och plocka fram mer helhetliga program. Vi har en plan för Sverige, men den är inte så tydlig.

Vad är det som behöver lyftas fram och förtydligas?

– Arbetslinjen, den måste vi förnya. För det måste vara mer lönsamt att jobba än att inte jobba. Vi måste alla efter förmåga bidra till att bygga det Sverige vi vill ha.

Reuterskiöld lyfter även skolan och lag och ordning som prioriterade områden för rikspolitiken.

– Skolan är en av de största utmaningarna vi har, så att alla är anställningsbara och får vara med i samhället. Det når man genom utbildning, säger han.