Mälaröarnas nyheters partiutfrågning

I MN:s radioprogram intervjuas samtliga partier i kommunen om vad de lyckats genomföra denna mandatperiod och vilka frågor de tänker driva för kommande mandatperiod. Denna gång är det Moderaternas Adam Reuterskiölds tur.

Vad har varit bra denna mandatperiod?

Det jag tycker är bäst är att vi har gjort det vi har lovat. Vi har haft bra koll på vår alliansplattform. Vi hade 93 konkreta punkter som vi skulle göra och där ser vi att vi kommer att uppnå 87 av dem. De sista punkterna är punkter som vi hade intentioner att göra men saker och ting har förändrats. Vi har också uppnått de mål vi satt. Vi är åttonde bästa skolkommun och vi är dessutom Sveriges effektivaste skolkommun. Vård och omsorg har vi också väldigt hög kvalitet på.

Vad har varit dåligt?

Jag tycker inte att vi har lyckats riktigt med valfriheten. V i moderater tycker alla ska få välja i största möjliga mån och där skulle vi kunna utveckla kommunen ännu bättre. Sedan behöver vi jobba mer med regelkrångel. Det ska vara enkelt att bo och verka i kommunen. Sedan måste vi ta tag i problemen kring vissa ungdomar som inte har hittat rätt i samhället.

På vilket sätt vill ni ta tag i ungdomsläget?

En sak vi är kritiska till är att vi inte längre har en polisstation här. Samtidigt har polisen varit ganska närvarande under övergångsperioden. Men vi tycker att fler poliser är grunden för att få ett tryggt samhälle och det märkas när man gör fel. Sedan är vuxenengagemanget oerhört viktigt. Vuxna ska vara ute på gator och torg, det skapar trygghet. Vi behöver vi fler vuxna som rör sig ute. Vi bör ha kontakt med de olika aktörerna som finns som kyrkan, Röda korset, idrottsföreningarna och framförallt se till att ungdomarna har fungerande fritidsverksamhet.

Skolan rankas högt, men lärarförbunden säger att effektiviseringen gör att personalen snart inte orkar längre. Vad säger du om det?

Vi har genomfört en rad olika effektiviseringar och det vi har sett i den senaste medarbetarundersökningen har förtroendet och tryggheten på arbetsplatserna ökat.

Ni styr i allians, hur fungerar samarbetet?

Vårt samarbete fungerar fantastiskt bra. Vi har satt ihop alliansplattformen tillsammans och vi har kontinuerliga alliansmöten i alla nämnder för att se till att få en bra debatt.

Vilken är Moderaternas hjärtefråga?

Valfriheten och individens möjlighet att påverka sitt eget liv. Det är också resurseffektivitet. Vi är mån om att ta tillvara skattemedlen så bra som möjligt. Det är också den långsiktiga utvecklingen.

Vad säger ni om trafikläget?

Det är någonting jag jobbar mycket med och träffar Trafikverket och andra parter väldigt ofta och diskuterar, framförallt nu under byggtiden av förbifarten. Men vi har väldig tur att ha fått Sveriges största infrastrukturprojekt genom kommunen. Det är ofta behäftat med medfinansiering, men det slipper vi. Vi är också måna om att ha en bra kollektivtrafik.

Era visioner kring byggnation?

Vi har möjlighet att utveckla vår kommun själva och gå från landsbygd till småstad, snarare än att bli en förort och en del av Storstockholm som vi kanske inte vill.

Varför ska man rösta på Moderaterna?

Jag tror att Moderaterna tillsammans med Ekeröalliansen är garanten för att vi har en stabil och bra utveckling. Jag tror också att med den effektiva kommunala servicen som vi står för och vårt ansvar för ekonomin, kan vi ge medborgarna bra service och ge dem möjligheten att utvecklas individuellt. Individens möjligheter att utvecklas är oerhört viktigt och vi står för ett bra företagsklimat.

 

Ovanstående är en artikel i Mälaröarnas nyheter skriven av Ewa Linnros. Artikeln publicerades 2018-04-25.