Mats Ahlbom

Ekerö är en fantastisk plats att bo på och det är viktigt att vi värnar, och planera för en hållbar framtid. Det ska vara en trygg plats att leva och bo på, med hög kvalitativ, valfri och tillgänglig service till såväl unga som gamla. Vi bör satsa på bättre och smidigare transporter, och hög-hastighets bredband för att få fler företag och möjlighet att arbeta på distans. Sitter i Kommunfullmäktige, Barn & Utbildningsnämnden och i Ekerö moderaternas styrelse.
Jag är 54år och har lång och diversifierad erfarenhet av internationell handel från diverse sälj och chefsroller. Har bott och verkat i Madrid, Miami och San Salvador. Låt oss styra vår miljö och framtid själva!