Minskat regelkrångel för företag och invånare

Ekerö kommun ska inleda ett arbete för att identifiera vilka regler som kan effektiviseras eller rationaliseras bort, vilka inspektioner som kan slopas och hur majoriteten av kommunens myndighetsutövning kan automatiseras. Detta föreslår Adam Reuterskiöld (M) att kommunstyrelsen beslutar den 27 mars.

– Sverige har över 400 statliga myndigheter och verk vars arbete till stora delar består av att ta fram underlag för nya lagar och regler och se till att befintliga följs. Under senare år har vi tyvärr kunnat se hur dessa lagstiftningar tilltagit och ofta motsäger varandra på ett sätt som gör det svårt för kommuner, företagare och medborgare att göra rätt för sig. Byråkratin riskerar att lägga en våt filt över företagsamhet och tillväxt, och nu vill vi i Ekeröalliansen försöka vända den trenden genom att föregå med gått exempel på kommunal nivå. Det ska vara enkelt att bo, leva och verka i Ekerö kommun och att vara i kontakt med våra tjänstemän. Därför tillsätter vi en utredning för en ordentlig översyn av hur regelförenklingar, automatiseringar och effektiviseringar kan underlätta för medborgare och företagare, säger Adam Reuterskiöld (M) Kommunstyrelsens ordförande.

Hur arbetet utformas överlåts till professionen men målsättningen är att tjänstemännen på alla nivåer kontinuerligt ska arbeta med regelförenklingar.

– Vi vill se vilka regler som kan effektiviseras eller rationaliseras bort, vilka inspektioner som kan slopas och hur vår myndighetsutövning i möjligaste mån kan automatiseras och digitaliseras. De lagar och regler som medborgare och företagare förväntas följa ska vara enkla att hitta och förstå. Vi behöver underlätta för våra medborgare och företagare att hitta och implementera de lagar och regler som man förväntas följa och de tillstånd som man förväntas söka.  Vi behöver även etablera ett arbetssätt där vi kontinuerligt genomför regelförenklingar och effektiviseringar. Ett sätt skulle kunna vara att införa ett arbetssätt där kommunens anställda kontinuerligt hittar och anmäler regler i deras verksamhet som antingen är onödigt krångliga, strider mot annan lagstiftning eller inte längre fyller en viktig funktion, säger Adam Reuterskiöld (M) Kommunstyrelsens ordförande.