Missförstånd kring ändring i grovsopshantering

Den 15 september kunde vi på insändarsidan i Mälarö Tidning läsa en del missförstånd om vilka beslut som fattats kring grovsopshämtningen. Hämtningen har varit en tidsbegränsad kampanj som kommunfullmäktige den 22 november 2016 beslutade att inte förlänga. Istället ändrar vi formen för grovsopshanteringen vilket samtliga politiska partier i kommunfullmäktige ställde sig bakom.

Kampanjen har inte fungerat som det var tänkt. Det har varit en dyr tjänst som kommit få till godo. Enbart cirka 1100 villahushåll per år har använt tjänsten. Skulle vi valt att förlänga kampanjen skulle vi behövt höja avfallstaxan för samtliga medborgare, även för dem som inte använder tjänsten. Trots det är det inte av ekonomiska skäl som vi inte förlänger kampanjen, vilket skribenterna försöker ge sken av, utan av miljö- och arbetsmiljöskäl.

Men ska inte våra äldre eller medborgare utan bil ha möjlighet att bli av med sina grovsopor? Svaret till skribenterna är att vi självklart tar hänsyn till att alla inte har möjlighet att köra sina grovsopor till en återvinningscentral. Därför kommer alla fortsatt kunna beställa en hämtning vid tomtgränsen som kostar 600 kronor för de två första kubikmetrarna och därefter 300 kronor per kubikmeter. Tjänsten kommer med andra ord att finnas kvar, men den lyfts ut ur avfallstaxan vilket blir rättvisare.

En utav skribenterna hävdar att beslutet inte sker av omtanke för våra anställda. Detta stämmer naturligtvis inte. Våra anställda har vid flertalet tillfällen påtalat att kampanjen inneburit en ohållbar arbetsmiljö med risk för arbetsskador för de som samlade in jättehögar med tungt bråte runt om i kommunen. Det har arbetsmiljömässigt varit en återgång till tider då man bar sopsäckar från kärl till sopbilen. Det nya systemet ger våra medarbetare mer tid till att bättre kunna sortera vad som hämtas, sortera bort det som inte är grovsopor och minimera arbetsskador.

Slutligen innebär förändringen av grovsopshanteringen inte “miljöpåfrestningar” till följd av “8000 bilar” som hämtar grovsopor. Tvärtom har grovsopskampanjen varit förkastlig utifrån ett miljöperspektiv. Istället för att sortera grovsoporna före hämtning ställde många hushåll ut svarta sopsäckar där grovsoporna blandades med exempelvis elavfall. Då våra entreprenörer inte har möjlighet att sopsortera på plats, och det är svårt att sortera i efterhand, ledde detta till att sopor eldades upp. Vår nya grovsopshantering där våra medarbetare kör på beställning ger en mycket bättre kontroll på vad som hämtas och vad som inte är grovsopor. På så vis kan vi uppnå en källsortering värd namnet och därmed främja ett långsiktigt hållbart samhälle för kommande generationer.

 

Detta inlägg publicerades som en insändare i Mälarö tidning den 29 september. Skribenten är tekniska nämndens ordförande Göran Ahlquist.