Moderaternas mål i kultur- och fritidsnämnden

Under mandatperioden kommer vi att få anledning att följa upp en hel del spännande projekt inom kultur- och fritidsnämndens arbete. För att nämna ett fåtal har vi under våren påbörjat framtagningen av ett nytt kulturmiljöprogram, en historisk gestaltning av Ekebyhovs slott är under arbete och det nya kulturhuset i centrum kommer att byggas om. Redan till hösten beräknas kulturhusets nya entré stå klar samtidigt som biblioteket får generösare öppettider. I vårt arbete riktat mot föreningslivet pågår värdegrundsarbetet ”Vi står upp” som ska bidra till att den individuella prestationen och nöjet står i fokus i de olika aktiviteterna.

Detta är ett ambitiöst arbete som kommer att förbättra kultur- och fritidsverksamheten för alla oss som bor i Ekerö kommun. Arbetet med att ta fram nämndmål för mandatperioden 2015-2018  pågår för fullt och målen kommer att presenteras under hösten. Redan nu har moderatgruppen i nämnden satt upp fyra mål som sammanfattas nedan. Har ni frågor på målen eller idéer om hur vår politik kring kultur- och fritid kan bli ännu bättre är ni alltid välkomna att kontakta oss.

 

Fyra nya mål för moderatera:

  1. Att utveckla biblioteksverksamheten och göra den mer tillgänglig för medborgarna.
  2. Att inventera de kommunala badplatserna och göra åtgärdsplaner i samråd med Tekniska nämnden.
  3. Att bevaka och följa upp fördelningen av bidrag och lokaler mellan idrottsföreningar och olika föreningsliv så att det blir effektivt fördelat mellan könen och verksamheterna.
  4. Att utveckla Ekebyhovsdalen och skapa nya mötesplatser och aktiviteter i samarbete med privata aktörer.

 


 

 

 

Maria Kvarnheden
maria.kvarnheden@politik.ekero.se
Moderaternas gruppledare i kultur- och fritidsnämnden