Möte: En ny översiktsplan för Ekerö kommun

Den 21 mars är alla Ekerömoderaternas medlemmar välkomna att delta under ett extrainsatt möte med den moderata kommunfullmäktigegruppen. Under mötet presenterar kommunens planeringschef Leif Kåsthag arbetet kring översiktsplanen och vi kommer att diskutera hur Moderaterna ser på det fortsatta arbetet.

Önskar ni läsa igenom handlingarna kring översiktplanen före mötet hittar ni dessa på sammanträdesportalen. Gå in på Kommunstyrelsens arbetsutskott, välj protokoll för 2016-03-10 och gå in på punkt 7 ”Ny översiktsplan för Ekerö kommun ”. Hittar ni inte handlingarna kan ni kontakta vår politiska sekreterare på sarah.roos@politik.ekero.se

Tid: 21 mars kl.18
Plats: Debatten, stora soc

 

Välkomna!