Mötesplatser som bevarar Ekeröandan

En ny lekplats, fler kommunala bad och simskolor samt naturliga mötesplatser för gemenskap över åldersgränser. Det är några av de satsningar som Kommunstyrelsen beslutade om den 4 april när det ekonomiska överskottet för 2016 skulle disponeras.

 

För Ekeröalliansen står medborgarens nytta i centrum och därför är det väldigt roligt att kunna satsa på så många efterfrågade projekt när kommunen gjort ett ekonomiskt överskott. I år fokuserar vi på Ekeröandan och att skapa nya, naturliga mötesplatser där medborgare i alla åldrar kan mötas för att njuta av natur och gemenskap. Exempelvis vill vi upprätta fler grillplatser, öka antalet bussturer från Sundsgården för att främja social integration, utveckla Stenhamra Stenbrott till en trivsam och naturlig mötesplats samt göra det enklare för kommunens föreningar att boka olika typer av lokaler. Vårt gynnsamma läge ger oss dessutom goda förutsättningar att erbjuda några av länets bästa badplatser och vi avsätter medel för att både rusta upp befintliga och upprätta minst en ny badplats. Vårt arbete för fler naturliga mötesplatser kommer vara helt avgörande i vårt arbete för att bevara Ekeröandan när vi under kort tid går från en landsbygdskommun till en småstad, säger Adam Reuterskiöld (M) Kommunstyrelsens ordförande i Ekerö kommun.

Kommunstyrelsen röstade den 4 april igenom ett ordförandeförslaget från Ekeröalliansen om hur delar av det ekonomiska överskottet från år 2016 ska disponeras. Utöver att skapa fler naturliga mötesplatser och främja Ekeröandan avsätts medel för att rusta upp skolgårdar och upprätta en ny lekpark och aktivitetsyta med centralt läge.