Ny E-tjänst underlättar för medborgare att söka bygglov

Kommunen lanserar en ny e-tjänst där medborgare kan söka bygg-, mark-, rivningslov, strandskyddsdispens och förhandsbesked digitalt. E-tjänsten är ett första steg i Ekeröalliansens arbete att erbjuda en smidigare och mer transparent service till medborgarna.

– Ekeröalliansen har som målsättning att skapa en hållbar samhällsutveckling och göra livet enklare för medborgarna genom smartare och effektivare lösningar. E-tjänsten är ett tydligt exempel på hur vi rent konkret bedriver detta arbete och det ska ses som ett första steg i att erbjuda en smidigare och mer transparent service. Inom de närmaste åren kommer vi att presentera ytterligare digitala tjänster både inom byggnadsnämnden och i kommunens övriga verksamheter, säger Arnulf Langlet (M) ordförande i byggnadsnämnden.

E-tjänsten lanserades i mindre skala den 14 december 2017. Syftet var att testa den nya tjänsten och förbättra dess funktioner. Nu har kommunen behandlat ett tiotal ärenden och tjänsten är redo att användas i full skala.

– Vi har testat att tjänsten fungerar som den ska och nu vill vi göra tjänsten mer synlig så att den kommer fler medborgare till del. E-tjänsten är fortfarande under utveckling och vi tar gärna emot åsikter om hur tjänsten kan förbättras för att bli tillgängligare och mer användarvänlig, säger Arnulf Langlet (M) ordförande i byggnadsnämnden.

Ekeröalliansen i byggnadsnämnden gav den 4 februari 2015 byggenheten i uppdrag att vidareutveckla IT-anpassning inom nämndens verksamheter och genom en E-tjänst möjliggöra för kommunmedborgare att ansöka om bygglov. E-tjänsten lanserades i liten skala den 14 december 2017 och är nu redo att användas i full skala.