Nya mål för miljönämnden

 

Den 10 juni antog miljönämnden sex nya nämndmål som ska ligga till för den politiska organisationen såväl som för kommunens tjänstemannaorganisation under mandatperioden 2015-2018. En viktig utgångspunkt i arbetet att ta fram nya mål har varit att ha färre mål än de tidigare 18 och hitta tydliga indikatorer som är möjliga att följa upp. Två nyheter för mandatperioden är att vi kommer att börja inspektera förskolor och skolor för att skapa en giftfri miljö för våra barn samt skärpa kontrollen av livsmedel så konsumenterna faktiskt får de matvaror de betalar för, och inget annat.

Nedan finns en sammanfattning av de sex nya nämndmålen. Vill ni ha en närmare beskrivning av mål, indikatorer och uppföljning kan ni kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddschef. Har ni tankar eller idéer för hur målen kan nås eller om moderaternas miljöpolitik är ni alltid välkomna att kontakta oss.

 

Sex nya nämndmål:

  1. Verksamheten ska präglas av serviceanda, flexibilitet, effektivitet och kvalitet. Handläggning av ärenden ska utföras opartiskt, snabbt och korrekt.
  2. Utsläpp av miljöpåverkande ämnen i Mälaren ska minska.
  3. Hälsoskyddsverksamheten ska bedrivas i syfte att hindra uppkomst av olägenheter för människors hälsa och att undanröja sådana olägenheter.
  4. Giftfri vardag för barn.
  5. Konsumenterna ska ha säkra livsmedel som är vad de utger sig för att vara.
  6. Åldersgränser för inköp av folköl, tobak och läkemedel ska upprätthållas.

 


 

 

 

Jan Runesten
jan.runesten@politik.ekero.se
Moderaternas gruppledare i Miljönämnden