Polisen måste prioritera brottsförebyggande arbete

Ekerö är en av Sveriges säkraste kommuner sett till upplevd trygghet och brottsstatistik. Samtidigt ser vi hur ökad otrygghet växer fram i andra delar av landet och lokalmedia rapporterar om inbrott och ungdomar som inte funnit sin plats i samhället. I jämförelse med grannkommuner har vi inga stora problem och därför är det viktigt att vi arbetar förebyggande.

Samhällets uppgift är att säkra tryggheten och stå på brottsoffrets sida. Den som blivit utsatt för brott ska tas på allvar, inte mötas av att utredningen läggs ner eller att ingen har möjlighet att komma vid larm. Det är oacceptabelt att en kommun i vår storlek har en så låg polisnärvaro som idag. Att vår kommun har låg kriminalitet ska inte användas som ett argument att nedprioritera oss i det brottsförebyggande arbetet. Vi kommer därför fortsatt att vara tydliga gentemot polisen i våra samverkansgrupper att våra medborgares trygghet är lika viktig att prioritera som andra kommuners och att en polispatrull behöver patrullera i kommunen dagligen.

Vi har en bra dialog med polismyndigheten men det är uppenbart att deras resurser inte räcker till. För att motverka inbrott, skadegörelse och våld driver vi frågan om kameraövervakning på utsatta platser i kommunen och att Sverige tillåter kommunpoliser. Vi har anlitat väktare för att kompensera den minskade polisnärvaron och utreder de bakomliggande faktorerna till otrygghet för att kunna förebygga brott.

Det räcker inte att kommunen sätter in mer resurser. Vi behöver alla engagera oss för ett tryggt samhälle med bevarad Ekeröanda. I kommunens senaste trygghetsundersökning uppger i princip alla i årskurs 6-9 att de viktigaste insatserna för ökad trygghet är vuxennärvaro på offentliga platser. Den 8 juni var många av oss politiker ute och föräldravandrade och andra föräldrar har engagerat sig tidigare under våren. Genom ett samarbete mellan kommunen, föräldrar, grannsamverkan och polis kan vi tillsammans arbeta för ”fler vuxna på stan” och bidra till att våra ungdomar kan känna sig trygga kvällstid.

Ekerö är en utav Sveriges tryggaste kommuner, men det är inget vi kan ta förgivet. Vi behöver alla arbeta för att få det trygga samhället som vi vill ha. Genom en ökad polisnärvaro, trygghetssatsningar och en ökad vuxennärvaro kvällstid kan vi se till att Ekerö även fortsatt är en av Sveriges tryggaste kommuner att leva och bo i.

 

Ovanstående är en insändare skriven av Adam Reuterskiöld, kommunstyrelsens ordförande. Den publicerades i Mälaröarnas Nyheter 2018-06-20.