Radikala regelförändringar krävs för att klara bostadsbristen

Under de senaste veckorna har flera av er framfört sin oro över att kommunen utreder möjligheten till byggnation av bostäder vid Tranholmsvägen i Närlunda. Få av er har missat att mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och nyanlända med permanent uppehållstillstånd har ökat markant, såväl i kommunen som nationellt. För oss har det varit självklart att bidra efter vår förmåga till att ta emot de som flyr undan våld och krig i sina tidigare hemländer. Lika självklart är det att Ekerö kommun inte ska fungera som en tillfällig förvaring av flyktingar utan erbjuda verkliga möjligheter till arbete och integration. Detta har vi inte råd att misslyckas med, en dåligt genomförd integration skulle leda till en utveckling av samhället som vi inte vill ha. Därför upprättade kommunen redan förra året en integrationsstrategi för att tillgodose de viktigaste faktorerna inom integration såsom ett arbete, en utbildning, ett socialt sammanhang och en bostad.

Under förra året genomförde den Socialdemokratiskt ledda regeringen en tvingande lagstiftning som innebär att vi enligt lag är tvungna att med mycket kort varsel ta emot ett visst antal som vi blir tilldelade. Vi har därmed inte möjlighet att anpassa mottagandet efter kommunens förutsättningar gällande bostäder. Samtidigt som regeringen begär att kommunen ska bygga nya bostäder i rekordfart har vi inte fått några som helst lättnader i den lagstiftning som omgärdar byggandet. Eftersom vi inte har fått några verktyg från regeringen att hantera situationen blir bostadsfrågan akut, och vi behöver inventera all byggbar mark med detaljplan. Marken i Närlunda är ett av alternativen vi måste se över.

För att integrationen, byggnationer och bostadsmarknaden ska fungera så bra som möjligt i kommunen har jag gett tjänstemännen i uppdrag att arbeta utifrån tre viktiga principer; Vi ska enbart bygga permanenta bostäder, alla bostäder ska tillföras bostadskön för att garantera ett blandat boende och vi ska sprida de nya byggnaderna på flera ställen i kommunen för att undvika segregerade bostadsområden. Därmed ser vi över flera områden som idag är detaljplanelagda. Områdena ser olika ut, och hade vi haft möjlighet at välja är det inte säkert att dessa områden har de bästa förutsättningarna. Nu befinner vi oss däremot i en svår situation som vi måste försöka hantera så gott det går. Därför är området i Närlunda ett av områdena vi måste se över för byggnation.

 

Insändaren skrevs av Adam Reuterskiöld, kommunstyrelsens ordförande, i Mälaröarnas Nyheter den 22 juni 2016.