Rapport från byggnadsnämnden

Mycket har hänt sedan jag senast förmådde att prestera några rader till vår hemsida.

För att underlätta snöröjningen i tätorten så har nämnden beslutat införa städdagar med datumparkering, det är bara några dagar under vintern som det kommer att gälla och sedan ska nämnden utvärdera resultatet, går det bra kommer datumparkeringen att fortsätta.

Under det här verksamhetsåret så går det bra för nämnd och kontor både verksamhetsmässigt och ekonomiskt, året ser ut att sluta på plusresultat.

Det som känns mest motigt just nu är länsstyrelsens behandling av strandskyddet, i de fall vi tycker att det är självklart att ersätta en brygga eller sjöbod med nytt så upphäver länsstyrelsen besluten på ett sätt som känns som lotteri.

Det är en fråga som måste lösas genom kontakter med länsstyrelsen både från tjänstemanna sidan men också politiskt.

Det som kommer närmast är budgeten från nämnden har vi lagt ett budgetförslag anpassat till den nedgång i byggandet som råder, samtidigt är det viktigt att vi har resurser att ta fram nya detaljplaner för att möta framtida efterfrågan på byggbar mark.

Allt för denna gång.

Lennart