Så jobbar Ekerö kommun med Corona-situationen

Ekerö kommuns information om corona-viruset

Ekerö kommun agerar för att hantera en ökad smittspridning och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det finns goda kunskaper, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor av olika slag i det dagliga arbetet.

Ekerö kommuns verksamheter är öppna om inget annat meddelas.
Barn och elever som är friska ska gå till skolan.
Förskolan, kulturskolan och fritidsgårdarna är öppna.
Anhöriga ska inte besöka sjukhus och äldreboenden.

Medarbetare i kommunen som är friska arbetar. Möjlighet finns att arbeta hemifrån om man har administrativa arbetsuppgifter.

Arrangemang och samlingar där målgruppen huvudsakligen är 70 år eller äldre ställs in. Vid personalbrist eller om det är få anmälningar kan aktiviteter komma att ställas in och öppettiderna begränsas.

Ekerö kommun står väl rustat för att hantera Corona-situationen. Sedan slutet av februari har kommunen haft sin krisorganisation aktiverad och samverkan sker aktivt med det övriga länet. Målsättningen är att upprätthålla samhällsfunktionerna så långt som möjligt. Vi ser även till att stötta våra företag och kommer att försöka hålla alla pågående projekt och upphandlingar i gång