Sanduddens skola förblir kommunal

Sanduddens skola förblir i kommunal regi samtidigt som valfriheten främjas genom en helt ny skola i fristående regi på Bryggarvägen. Det kommer Adam Reuterskiöld (M) att föreslå under kommunstyrelsens sammanträde den 4 april.  

– Jag anser att alla elever borde ha rätten att själva få välja den skola och undervisningsform som passar honom eller henne bäst. Alla elever har olika förutsättningar och för att varje elev i kommunen ska få bra förutsättningar att nå sin fulla potential är valfriheten viktig att främja. Detta har hela tiden varit min utgångspunkt och det står jag fast vid. Däremot har vi lyssnat in de åsikter och önskemål som framförts genom möten och mejl från elever och vårdnadshavare. Det har fått oss att fundera över om det är en friskola i just Sandudden som bäst främjar valfriheten i hela kommunen. Mitt svar är att det finns ett bättre alternativ. På kommunstyrelsen kommer jag föreslå att Sanduddens skola förblir i kommunal regi och att vi bygger en helt ny skola på Bryggarvägen. På så vis kan vi tillmötesgå de som fortsatt vill gå i en kommunal skola i Sandudden och de som föredrar en fristående huvudman. Genom att placera skolan på Bryggavägen får vår nya friskola ett centralare läge och kommer därmed fler av kommunens elever till del, säger Adam Reuterskiöld (M) Kommunstyrelsens ordförande i Ekerö kommun.

Ordförandeförslaget kommer behandlas under kommunstyrelsens sammanträde den 4 april. Förslaget att Sanduddens skola byggs ut till en F-9 skola och därmed får både en utbyggnad och upprustade lokaler ligger fast.