Skolprojekt ger 700 nya skolplatser inom 5 år

I takt med att Ekerö kommun växer blir behovet av fler skolplatser allt större. Till år 2025 behöver 500 fler elever än idag en skola att gå till. Ekeröalliansen arbetar med flera projekt för att inom fem år kunna erbjuda upp till 700 nya skolplatser, trivsamma lokaler och ökad valfrihet.

– Det känns jätteroligt att vi har så många projekt som ska erbjuda kommunens elever fler skolplatser, fräscha lokaler och ökad valfrihet. Ekeröalliansen har som mål att erbjuda landets bästa skolor, i det arbetet är ändamålsenliga lokaler och en bra arbetsmiljö avgörande. En hjärtefråga för oss är att alla elever ska få möjlighet att välja den skola och pedagogik som passar den enskildes behov bäst. Därför är det roligt att vi även arbetar med två projekt som omfattar etablering av en förskola och en grundskola som båda ska drivas av fristående aktörer, säger Lena Gerby (M) barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Kommunen arbetar parallellt med sex konkreta projekt som sammanlagt skapar upp till 700 skolplatser inom fem år. Det innebär att kommunen överträffar sitt mål om 500 fler skolplatser till 2025.

– Sanduddens och Ekebyhovsskolans elever ska få nya, fräscha lokaler som är bättre anpassade till undervisningsbehoven. Sanduddens elever kommer få en ändamålsenlig idrottshall, en matsal, NO-sal och möjlighet att gå hela grundskolan på samma skola då vi tillför en högstadiedel. I augusti inviger vi Raoul Wallenbergstiftelsens nya förskola i Jungfrusund med plats för 140 förskolebarn och vi bygger ut Stenhamra förskola med en hel avdelning för att öka kapaciteten på Färingsösidan. Vi för även samtal med fristående aktörer för att etablera en förskola i Stenhamra och en grundskola i närheten av Ekerö centrum, säger Lena Gerby (M) barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Projekten beräknas inom fem år skapa upp till 700 nya skolplatser i kommunen. Sanduddens skola, som idag är en två parallellig F-6 skola, vidgas till en treparallellig F-9 skola med en skolkapacitet på upp till 900 elever. Ekebyhovsskolans verksamhet får 200 fler skolplatser, förskolan i Jungfrusund har kapacitet för 140 elever och satsningen på Stenhamra förskola ger 20-30 fler platser.