Strategi för långsiktigt hållbar infrastruktur

För att få en hållbar trafiksituation samtidigt som Ekerö kommun växer krävs ett arbete på flera fronter. Nu föreslår Adam Reuterskiöld (M) att kommunen tar ett strategiskt grepp för hur infrastrukturen i kommunen ska förbättras.

– Trafiksituationen är nog en av de frågor som vi arbetar allra mest med i kommunen. Samtidigt är det en utav de svårare frågorna att hantera då det inte är kommunen som sitter på hela mandatet att göra förändringar. Ekeröalliansen har tillsammans med kommunens tjänstemän gjort flera punktinsatser som kommer öka trafikflödet och underlätta resandet i kommunen. Genom intensiva förhandlingar med Trafikverket har vi utverkat en breddning av Ekerövägen, Förbifart Stockholm etableras på Lovö och efter förhandlingar med landstinget permanentas pendelbåten. Nu forsätter förhandlingarna för att få till fler turer med befintlig pendelbåt, för att etablera fler pendelbåtslinjer och för att införa en bussfil mellan Brommaplan och Nockeby, säger Adam Reuterskiöld (M) Kommunstyrelsens ordförande i Ekerö kommun.

Nu vill Ekeröalliansen intensifiera arbetet för en bättre infrastruktur i kommunen. Den 13 februari tar kommunstyrelsen beslut om ett ordförandeförslag om hur vi får till ett mer övergripande och strategiskt arbete för trafiklösningar.

– Vi föreslår att kommunens tjänstemän tar fram en projektplan och konkreta förslag på hur vi kan intensifiera trafikplaneringen. Genom en heltäckande och långsiktig planering vill vi möta de utmaningar och möjligheter som Ekerö kommun står inför. Det gäller dels utmaningar under själva byggskedet av infrastrukturen och dels hur vi hanterar de utmaningar som större infrastrukturprojekt och en ökad befolkningsmängd kan föra med sig, säger Adam Reuterskiöld (M) Kommunstyrelsens ordförande i Ekerö kommun.

Kommunstyrelsen kommer att besluta om ordförandeförslaget den 13 februari. Därefter kommer kommunens tjänstemän att återkomma till kommunstyrelsen under våren med konkreta förslag, en projektplan samt en önskad budget för att genomföra uppdraget.