Vad innebär Ekeröalliansens trygghetspaket?

På kommunstyrelsen den 18 februari bifölls Ekeröalliansens förslag till trygghetssatsningar i Ekerö kommun. Eftersom att Mälaröarna saknar egen polisstation har den politiska ledningen bestående av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna lagt fram egna trygghetsförslag som kommunen själva kan genomföra för att utöka och behålla vår trygghet på Mälaröarna.

Ekeröalliansen bestående av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna går gemensamt fram med omfattande förslag till åtgärder för att öka tryggheten inom Ekerö kommun. I ett gemensamt förslag till kommunstyrelsen lägger Ekeröalliansen konkreta uppdrag till kommunens tjänstemän att på nytt ansöka om möjligheten för Ekerö kommun att engagera ordningsvakter och få möjlighet att sätta upp trygghetskameror samt ge kommunens säkerhetsavdelning i uppdrag att genomföra inspektioner med hjälp av narkotikahundar i kommunens skolor där misstanke om narkotikabruk och förvarande finns. I förslagen om ökad trygghet i kommunen ingår även att uppdatera kommunens lokala ordningsföreskrifter. Uppdraget omfattar även följande nya åtgärder: Förbud mot förtäring av alkohol på idrottsplatser/arenor inklusive Träkvista idrottsplats samt Skå idrottsplats, förbud mot användning av kolsyre-, luft- och fjädervapen på offentlig plats, förbud mot att campa på andra offentliga platser än där det är tillåtet för ändamålet, åtstramning av reglerna kring användandet av pyroteknik- och fyrverkerier på offentlig plats utan tillstånd, samt en reglering av aktiv samt passiv insamling av pengar som enligt den nya föreslagna ordningsföreskriften inte får ske i närhet av butiker, eller pant- och återvinningsstationer i enlighet med föreslagna platser.

– Det är frustrerande att som kommun inte kunna lita på att staten och dess myndigheter tar ansvar för sina egna arbetsuppgifter. Ekerö kommuns politiska ledning har nu tröttnat på att få avslag på trygghetsansökningar och har kraftsamlat för att på egen hand upprätthålla tryggheten i kommunen. I grunden är det ett bristande ansvar från staten som kommunen nu får täcka upp själva. Vi har en aktiv säkerhetsavdelning, fantastiska lokalpoliser som gör allt de kan för att bibehålla tryggheten, men med en underfinansierad Polismyndighet från regeringen sida kliver vi in själva, säger kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M).

Ekeröalliansen bestående av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna är kritiska till att staten inte uppfyller sin del av samhällskontraktet när det gäller tryggheten och tror att de omfattande trygghetssatsningar som nu genomförs är bland de största en enskild kommun själva genomför i hela landet.

– Jag instämmer i Adams resonemang och för oss som en landsbygdskommun med stora ytor och avsaknad av egen polisstation blir vi mer utsatta för brott. Det är av stor vikt för mig att man ska kunna leva fritt och tryggt även på landet och känna att staten garanterar ens egen trygghet. Nu går kommunen själva in för att behålla och utöka den trygghet vi har inom Ekerö kommun, säger 1:e vice kommunstyrelseordförande Ove Wallin (C).

Här är alla förslagen för trygghet:

  • Ansökan om trygghetskameror i kommunen
  • Ansökan om att ordningsvakter ska få verka i kommunen
  • Inspektioner med narkotikahundar ska genomföras i kommunens skolor
  • Förbud mot förtäring av alkohol på idrottsplatser och arenor som Träkvista idrottsplats och Skå idrottsplats om inte utskänkningstillstånd finns.
  • Förbud mot användning av kolsyre- luft- och fjädervapen på offentlig plats
  • Förbud mot att campa på offentliga platser som inte har camping och tältning som syfte
  • Fyrverkerier på offentlig plats utan polistillstånd får endast ske mellan klockan 23:00 på nyårsafton till 01:30 på nyårsdagen
  • Hundar- och hästar får ej vistas på kommunala badplatser under badsäsongen, 15 maj – 15 september. Gäller ej ledhund eller polishund i tjänst.
  • Begräsning av passiv samt aktiv insamling av pengar runt butiker, pantstationer och återvinningsstationer.