Valfrihet är en självklarhet i vår omsorgsverksamhet

Från årsskiftet 2019/2020 kan det bli möjligt för privata aktörer att konkurrensutsätta kommunen även inom verksamhet för särskilt boende för äldre och LSS-boenden. Den 12 juni föreslår Ekeröalliansen att socialkontoret ser över hur LOV (lagen om valfrihetssystem) kan omfatta fler av kommunens omsorgsverksamheter än idag.

– Vi anser att omsorgen ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande. Därför skrev vi redan i början av mandatperioden in i vår alliansplattform att valfriheten för medborgarna ska öka genom att den offentliga verksamheten konkurrensutsätts av privata initiativ. Hemtjänsten, som främst består av privata utförare, är ett tydligt exempel på hur valfrihet bidragit till att vi har några av landets bästa omsorgsverksamheter. De rankas årligen högt i nationella mätningar och hela 96 procent uppger att de är nöjda med hemtjänsten som helhet. Jag är övertygad om att vi skulle få positiva effekter även i andra verksamheter om vi utökade LOV, säger Kjell Öhrström (M) socialnämndens ordförande.

Ekeröalliansen vill nu ta ytterligare ett kliv i arbetet att öka medborgarnas valfrihet och föreslår att kommunens tjänstemän ser över hur LOV kan omfatta fler av kommunens omsorgsverksamheter.

– Valfrihet ska vara en självklarhet i hela kommunens omsorgsverksamhet. Därför ger Ekeröalliansen i uppdrag åt tjänstemännen att se över hur vi rent praktiskt inför LOV i fler delar av verksamheten. Det kan exempelvis omfatta särskilt boende för äldre och LSS-boenden men vi ser gärna att tjänstemännen tar fram alternativ på hur vi ökar valfriheten för medborgarna i hela vår verksamhet, säger Kjell Öhrström (M) socialnämndens ordförande.

Ordförandeförslaget kommer att behandlas under socialnämndens sammanträde den 12 juni 2018. Socialkontoret kommer återkomma med konkreta förslag på genomförande i december 2018. Därefter sker en halvtidsrapport om projektets genomförande i juni 2019 och en slutrapport i december 2019.