Var tog den borgerliga oppositionen vägen, Hellmalm?

Helena Butén Langlet (M) och Niklas Ernback (KD) skriver gemensamt i Mälarö Direkt angående Liberalerna Ekerös sammarbete med vänsterkoalitionen "Mälarökoalitionen" samtidigt som man i valrörelsen 2018 marknadsförde sig som en borgerlig opposition.

Var tog den borgerliga oppositionen vägen, Hellmalm?

Liberalerna i Ekerö kommun slog sig för bröstet i valrörelsen 2018 och kampanjade som det borgerliga oppositionspartiet. Tryggt kände kanske några allmänborgerliga väljare och lade sin röst på Liberalerna. Frågan är hur många som anade Liberalernas utveckling under kommande året, både lokalt och nationellt. I Ekerö kommun sitter alltså Liberalerna i vänstersamarbetet Mälarökoalitionen. En koalition bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Ö- partiet och Liberalerna, såklart med stöd från Vänsterpartiet. Hur kunde det bli såhär? Var tog den borgerliga oppositionen vägen? På det nationella planet var vi nog många som blev besvikna när Liberalerna också var pådrivande att släppa fram den rödgröna regeringen i ytterligare fyra år.

Nu har Liberalerna två gånger lagt budget tillsammans med vänstersamarbetet Mälarökoalitionen i organiserad form. Mängden borgerlig politik eller liberala reformförslag som har vunnit mark med detta samarbete är väldigt begränsat. En av framgångarna för Mälarökoalitionen var på senaste fullmäktige då de lyckades fälla en föreslagen taxehöjning inom kultur och fritidsnämndens område som innebär att ishallarna avgiftsbeläggs under sommartid. Is är väldigt dyrt att ha i drift och när vi nu inte kan göra denna höjning i en sommarverksamhet som kommer väldigt få individer till del får vi nu återgå till föregående års taxor. De ca 200 000 som avslaget kostar nämnden hade kunnat skapa annan barn- och ungdomsverksamhet som betydligt fler kunnat nyttja. Det är värt att notera att även Björn Osberg från Miljöpartiet röstar med i frågan trots att han sitter som ordförande i Skå IK.

Helena Butén Langlet (M)
Ordförande Kultur- och fritidsnämnden

Niklas Ernback (KD)
Ledamot KF, ordförande Kristdemokraterna Ekerö