Vår vision för en landsbygd och småstad i harmoni

Vi söker ditt förtroende att leda kommunens utveckling mot vår vision om en småstad. Det innebär inte att vi bygger bort landsbygden, utan att vi utvecklar kommunen i en lagom takt för att behålla vår landsbygdskaraktär och undvika att bli en förort till Stockholm. Vi vill göra din vardag enklare och tryggare samtidigt som vi utvecklar den kommunala servicen.

Under mandatperioden har vi haft förtroendet att leda Ekerö kommuns utveckling. Det förtroendet har vi förvaltat genom att hålla vad vi lovat, av 93 vallöften har vi uppfyllt 87 under mandatperioden. Resterande har fått anpassas efter nya önskemål från medborgare eller ändrade förutsättningar. Idag är Ekerö en av Sveriges tryggaste kommuner, vi är åttonde bästa skolkommun och 96 procent av de äldre är nöjda med hemtjänsten. Nu söker vi ditt förtroende att leda kommunens utveckling mot vår vision om en småstad.

I vår vision om en småstad hanteras ekonomin på ett ansvarsfullt sätt och ger en kommunal service i nationell toppklass. Vi erbjuder olika typer av boenden för alla skeden i livet. Vi ska fortsatt ha villor men när familjer går skilda vägar, pensionärer söker mindre boenden eller ungdomar flyttar hemifrån behövs även mindre bostäder i form av bostadsrätter och hyresrätter. Därför vill vi erbjuda villor, bostadsrätter och hyresrätter i olika storlek, prisklass och upplåtelseformer.

I vår vision om en småstad erbjuds en meningsfull fritid för alla medborgare oavsett ålder, om du föredrar fysisk aktivitet eller vill uppleva natur och kultur. Nästa mandatperiod bygger vi ett badhus, planerar för fler idrottshallar, främjar föreningslivet och skapar fler naturliga mötesplatser. Vi vill främja föreningslivet genom fler lokaler som används på ett effektivare sätt och införa ett gemensamt bokningssystem.

I vår vision om en småstad är det enkelt att resa till, från och mellan våra öar. Nästa mandatperiod kommer vi arbeta för att ditt dagliga resande blir enklare genom bättre vägnät i hela kommunen, samåkningsfiler, utökad kollektivtrafik och fler pendelbåtlinjer.

I vår vision om en småstad finns landets bästa skolor där lärare och elever har en bra arbetsmiljö i trivsamma lokaler. Nästa mandatperiod skapar vi 700 fler skolplatser, erbjuder en högre valfrihet genom att inviga en förskola och en grundskola som drivs av fristående aktörer och intensifierar arbetet med digitala hjälpmedel i skolorna. Vi inför en individualiserad undervisning för att stötta elever som behöver extra stöd och utmanar dem som lär sig snabbare. Med en bra arbetsmiljö, konkurrenskraftiga arbetsvillkor och kompetensutveckling lockar vi hit länets bästa lärare.

I vår vision om en småstad finns landets bästa äldreomsorg. Nästa mandatperiod planerar vi för en mångfald av boenden som särskilda boenden, seniorboenden och trygghetsboenden. För att öka tryggheten och erbjuda en bättre service till våra äldre vill vi investera i välfärdsteknik. Vi kommer arbeta för att bryta den ofrivilliga ensamheten genom fler generationsöverskridande mötesplatser, seniorboenden och samarbete med föreningslivet.

I vår vision om en småstad kan alla känna sig trygga oavsett om man är ung eller gammal, hemma eller utomhus och oavsett tid på dygnet. Vi vill motverka brott genom en ökad polisnärvaro, kommunpoliser och kameraövervakning vid utsatta platser. Vi vill öka tryggheten i trafiken genom säkra gång- och cykelvägar. Ett utökat samarbete mellan kommunen, grannsamverkan, föräldrar och polis kommer öka vuxennärvaron kvällstid.

I vår vision om en småstad är det enkelt för företag att starta, anställa och växa. Nästa mandatperiod vill vi arbeta för mer etableringsbar mark, fler arbetsplatsområden och att kommunen i nya planer tar hänsyn till hur företag ska kunna växa. Vi vill se över vilka regler som kan effektiviseras, vilka inspektioner som kan slopas och hur vår myndighetsutövning i möjligaste mån kan automatiseras och digitaliseras.

Vi är stolta över vårt arbete denna mandatperiod. Nu söker vi fortsatt förtroende att arbeta för utvecklingen mot vår vision om en småstad. En småstad som erbjuder gemenskap och Ekeröanda, som har landets bästa företagsklimat och en kommunal service i toppklass för livets alla skeden. Genom en stabil Ekeröallians, en ansvarsfullt skött ekonomi och individens frihet i centrum är detta möjligt.