Vi vill framtidsutveckla Ekerö

Den 9 mars skriver kommunstyrelsens ordförande Adam Reuetrskiöld, tillsammans med gruppledarna i Alliansen, att vi behöver framtidsutveckla Ekerö.

 

Ekerö kommun är en bra kommun att leva och bo i. Vi har nära till både storstad och natur samtidigt som vi rankas högt i nationella mätningar kring skola, äldrevård och nöjdhet bland kommuninvånarna. Tack vare en effektiv kommunal service och en god ekonomisk hushållning är vi dessutom en av få kommuner i Sverige som har ett positivt ekonomiskt resultat.

Vi ser dock hur både Sverige och vår kommun står inför nya förutsättningar och stora utmaningar. Redan nästa år ser vi prognoser om ett minskat skatteunderlag. Den rödgröna regeringens ändringar i det kommunala kostnads- och inkomstutjämningssystemet, ett betalsystem som omfördelar resurser mellan Sveriges kommuner och landsting, innebär att vi från nästa år betalar 80 miljoner kronor per år till andra kommuner. Samtidigt har migrationsfrågan blivit en utmaning i hela Sverige. För oss har det varit självklart att vi ska bidra efter vår förmåga och har målet att Ekerö ska bli bäst i Sverige på integration. På kort sikt innebär det en extra belastning för kommunens ekonomi och resurser, exempelvis genom behov av fler skolplatser och bostäder.

Ekerö kommun får för elfte året i rad ett positivt ekonomiskt resultat. Men genom förändringarna kommer vår ekonomi påverkas så mycket att vi riskerar att gå med förlust redan nästa år om vi fortsätter att driva kommunen som idag. Att vi är en välskött kommun med kompetent personal och bra resultat i vår kommunala verksamhet gör utmaningen vi står inför än svårare. Det är helt enkelt inte möjligt att spara eller effektivisera våra verksamheter så mycket som det skulle krävas för att hantera kommunens ekonomi på ett ansvarsfullt sätt.

Ska vi klara av att kombinera fortsatt höga ambitioner i den kommunala verksamheten med mer pressade ekonomiska ramar krävs att vi vågar utmana vårt nuvarande sätt att tänka och arbeta i kommunen. Alliansen i Ekerö kommun startar därför ett arbete för att framtidsutveckla vår kommun. Alla kommunens verksamheter ska se över hur de kan tänka nytt, utmana gamla arbetssätt och utarbeta strategier som möjliggör ett ständigt förbättringsarbete.

Ett tydligt exempel på hur vi kan arbeta mer effektivt och nytänkande är vår nya organisation kring integrationsarbetet. Genom att arbeta verksamhetsöverskridande har vi tillsammans med er medborgare och föreningar skapat ett effektivt mottagande och erbjuder en social gemenskap, introduktionsklasser för skolbarnen och bättre förutsättningar att komma i arbete.

Ekerö är en bra kommun att leva och bo i, och vi har höga ambitioner för hur vi ska bli ännu bättre. Genom att starta ett arbete där vi vågar utmana gamla arbetssätt och etablera fler projekt likt organisationen kring integration kan vi möta de ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningar vi har framför oss. Det kommer vara nödvändigt om vi fortsatt ska vara en av Sveriges bästa kommuner att leva och bo i.