Välkommen till Moderatkvinnorna på Ekerö!

Vi är ett antal engagerade medlemmar som är anknutna till Ekerömoderaterna men också anordnar våra egna träffar och evenemang. Många av oss är kvinnor, men även män är välkomna till våra möten!

Moderatkvinnorna är inget eget förbund utan en del av Moderaterna som ingår när du blir medlem.

Kontakta gärna mig som är representant för Moderatkvinnorna Ekerö om du har frågor eller vill delta i våra träffar och skicka mig gärna ett mail om du är ny medlem så att jag kan lägga till dig i sändlista för diverse information.

 
(På grund av pandemin är verksamheten just nu begränsad och helt digital, men vi går igång med fysiska möten, kampanjer och utbildningar igen så snart det går.)

Välkommen in i värmen!
Helena Butén Langlet
helena.buten@politik.ekero.se