Adam Reuterskiöld om mottagande i Dagens nyheter

Den 1 mars trädde en ny lag i kraft som tvingar kommuner att med kort varsel ta emot de antal nyanlända som anvisas, oberoende på tillgängliga resurser och tidigare avtal. Adam Reuterskiöld intervjuades med anledning av detta i Dagens Nyheter. Artikeln finns att läsa på dn.se eller i detta inlägg.

 

“Vi tittar på alla byggnader, till och med torp.”

Ekerö är en av de rika, moderatstyrda kommuner i Stockholmsområdet som den nya lagen tvingar att ta emot mångdubbelt fler flyktingar än tidigare. Därmed blir bostadsfrågan akut.

– Vi inventerar all byggbar mark och alla tänkbara byggnader, till och med torp, säger Adam Reuterskiöld (M).

Förra året anvisades 28 nyanlända till Ekerö för bosättning efter att de fått uppehållstillstånd. I år blir motsvarande siffra 104. Det har regeringen beslutat, med stöd i den lag som träder i kraft i dag.

Frågan om hur de nyanlända ska kunna få bostäder står nu högst på dagordningen för kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M).

– Det är på kommunalnivå som flyktingströmmen slutar att vara siffror och blir individer. Och individer kan inte bara fördelas och så tror man att det löser sig som genom ett trollslag, säger Adam Reuterskiöld.

I brist på trollspön vänder kommunen på alla stenar. I det kommunala bostadsbolaget frigörs bara ett tjugotal lägenheter varje år och kön är lång. En plan finns för uppemot tusen nya bostäder på fem års sikt men den akuta situationen kräver helt andra grepp.

– Vi inventerar all byggbar mark med någon form av detaljplan och alla tänkbara byggnader, till och med torp. Vi ser på alla möjligheter, säger Adam Reuterskiöld.

Nödlösningar, som natthärbärgen i gymnastiksalar kan bli nödvändiga, menar kommunstyrelsens ordförande. Planer finns också för 60–100 modulbostäder eller liknande.

– Vi har en del mark där vi kan ställa upp tillfälliga bostäder. Men då kommer nästa problem. Behoven av paviljonger överskrider förstås vida tillgången. Alla kommuner i Sverige står ju inför samma problem. Vi tittar i Polen och baltstaterna efter leverantörer. Annars får vi titta på att bygga direkt från lösvirke, säger Adam Reuterskiöld.

Han ser dock faror med tillfälliga lösningar. Målsättningen är att huvudsakligen bygga mer långsiktigt.

– Paviljonger är ett oerhört dyrt sätt att bygga. Vi vill helst bygga blandat och undvika segregerade områden. Bygger man väldigt snabbt många temporära bostäder så är det en risk.

Han anser att lagar och regler måste förenklas om kommunerna på sikt ska klara att lösa bostadsfrågan för de nyanlända. Största stötestenen enligt Reuterskiöld är riksintressena som begränsar tillgången på mark för att naturvärden, friluftsliv och kultur ska skyddas.

– De flesta områdena här ute har fyra fem skydd på varandra,

Adam Reuterskiöld värjer sig liksom många andra moderata kommunalråd mot bilden av rika kommuner som inte har tagit sitt ansvar. Han förutspår kraftiga underskott i budgeten inom en snar framtid.

– Vi har alltid följt det som vi kommit överens med länsstyrelsen och Migrationsverket om. Problemet är att för 2015 skrev vi avtal om att ta emot 17 ensamkommande barn. Det blev 85.