Ekeröföretag hotade av rödgrön politik

Varje dag går kvinnor till sina jobb som företagare i vården, hemtjänsten och äldreomsorgen. De vårdar våra sjuka, undervisar våra barn och tar hand om våra äldre. För Ekerö kommun har deras insatser gjort att vi stolt kan titulera oss som Sveriges sjätte bästa skolkommun samtidigt som vi levererar Stockholms läns bästa hemtjänstverksamhet. Och för den gamle som är ensam och vill ha någon att prata med, för den unge pojken som inte förstår hur han ska lösa ett matteproblem – för dem och åtskilliga andra är deras insatser ovärderliga.

Dessa kvinnor utgör ingen liten grupp. I äldreomsorgen är sju av tio företagare i Sverige kvinnor. Motsvarande siffror för Ekerö kommun är fem av sju företagare inom hemtjänst och boende. Även en majoritet av företagarna i skolan är kvinnor, varav den största andelen finns i förskolan; där är nio av tio företagare kvinnor.

Dessa företag skiljer sig ofta mycket åt men de har en sak gemensamt: de hotas av nedläggning om möjligheten för dem att ta ut vinst begränsas som regeringen utlovat. Det gäller inte minst här i Ekerö kommun där fyra av fem hemtjänstutövare och samtliga vårdcentraler drivs i privat regi.

Moderaterna arbetar hårt både i kommun och riksdag för att öka valfriheten och mångfalden. För utan valfriheten får eleverna ingen makt att välja en skola som är anpassad efter deras förutsättningar. Utan valfriheten får de äldre inte samma möjlighet att välja ett boende som passar deras behov. Att en regering som kallar sig ”världens första feministiska regering” ens överväger att genomföra ett så pass kvinnofientligt förslag är anmärkningsvärt. Dessa kvinnor förtjänar att hyllas, inte misstänkliggöras.

Problemet är inte valfriheten utan att kvalitetskraven på alla aktörer, både kommunala och privata, har varit för låga och att uppföljningen av resultaten varit otillräcklig. Det ska vara kvaliteten på de tjänster som utförs som räknas, inte vem som utför dem. Därför bör en generell tillståndsplikt införas för alla aktörer i välfärden. I kombination med nationella kvalitetskrav och regelbunden uppföljning ska alla som systematiskt inte klarar av att leva upp till kraven kunna beläggas med vinstförbud. Staten bör också tillexempel kunna ta över skolor som inte lever upp till kvalitetskraven.

För att bevara mångfalden och förbättra kvalitén inom välfärden är det viktigt att tillsynen blir bättre och att kraven blir tydligare Så stärker vi såväl fäfärden som jämställdheten. Både här i Ekerö kommun och i landet som helhet.

 

Debattartikeln publicerades i Mälaröarnas Nyheter 2017-04-26.