I juni flyttar de äldre in

Artikeln är skriven av Lo Bäcklinder och publicerad i Mälaröarnas Nyheter 2017-04-12

 

I juni flyttar de första hyresgästerna in på Söderströmsgården, kommunens nya särskilda boende i Stenhamra. Under 2017 sänker kommunen också hyran för dem som flyttar dit från Färingsöhemmet.

Efter många års väntan närmar sig inflyttningen från Söderströmsgården. Den 29 mars beslutade Socialnämndens arbetsutskott att ge dem som nu bor på Färingsöhemmet en reducerad hyreskostnad under det första året.

 

– Som socialnämndens ordförande är det fantastiskt roligt att konstatera att Söderströmsgårdden kan ta emot sina första hyresgäster redan i juni. Vi kommer att erbjuda helt nya, fräscha och moderna lokaler vilket ökar både standarden och valfriheten för våra äldre. Hyresgästerna som väljer att flytta in i en av våra helt nybyggda lägenheter kommer att få en högre månadshyra än dem som väljer att bo i ett av våra äldre boenden, säger Kjell Öhrström (M), socialnämndens ordförande och fortsätter:

– Att vi har olika hyresnivåer beroende på standard är naturligt, däremot behöver vi ta hänsyn till att de som idag bor på Färingsöhemmet inte har gjort ett aktivt val att flytta. Det blir därmed orimligt att hyresgästerna från dag till annan går från en månadshyra på 5 200 kronor på Färingsöhemmet till en månadshyra på 7 068 kronor på Söderströmsgården. Därför beslutade vi att månadshyran under 2017 blir 5 600 kronor för dem som tidigare bodde på Färingsöhemmet och 6 900 kronor för övriga hyresgäster. Kommunen kommer att stå för mellanskillnaden under året.

 

Utöver att tillfälligt subventionera hyran för de boende på Söderströmsgården vill kommunen underlätta för de äldre att söka bostadstillägg som är tillgängligt för alla med en månadsinkomst under 14 000 kronor efter skatteavdrag. Socialkontoret fick i uppdrag att arbeta fram material, information och stöd för att hjälpa dem som är berättigade att söka bostadstillägget.