Beslut om partnerskap för Ekerö Bostäder

 

Ekeröallansen tog den 30 oktober del av den externa utredningen om förutsättningarna för ett partnerskap med Ekerö Bostäder. Då det inte framkommit någon aktör som matchar de högt ställda kraven konstaterar Ekeröalliansen att det inte finns förutsättningar för ett partnerskap.

 

– Förra hösten visade olika aktörer intresse för att gå in som minoritetsägare i Ekerö Bostäder. Vi arbetar ständigt för att hitta smartare och effektivare lösningar i kommunens verksamhet för att på så vis skapa största möjliga nytta för våra medborgare. Därför ville vi se över om bolaget, kommunen och medborgarna kunde tjäna på ett partnerskap. Vi ville se om vi, med kommunen som majoritetsägare, kunde stärka vårt kommunala bostadsbolag och genom ett partnerskap skapa bättre förutsättningar för att förvalta och utöka vårt bostadsbestånd, säger Adam Reuterskiöld (M) Kommunstyrelsens ordförande i Ekerö kommun.

Kommunen har låtit NAI Svefa analysera marknaden och fört samtal med potentiella aktörer. Med bakgrund av denna marknadsanalys bedömer Ekeröalliansen att det inte finns förutsättningar för ett partnerskap

– Vi har från början varit tydliga med att vi enbart är beredda att överväga ett partnerskap om vi hittar en aktör som uppfyller våra högt ställda krav. Aktören ska vara långsiktig med en bra och effektiv förvaltning, ha en god vana och positiva resultat i sitt arbete med att förvalta och utveckla fastighetsbolag samt en vilja att utveckla vårt hyresbestånd. Då vi inte hittat en aktör som vill gå in som minoritetspartner under de kriterier vi angivit väljer vi att inte gå vidare med förslaget, säger Adam Reuterskiöld (M) Kommunstyrelsens ordförande i Ekerö kommun.

 

Kommunstyrelsen kommer att fatta beslut om ärendet den 21 november.