Ny cykelväg Skärvik-Bryggarvägen

För oss i Ekeröalliansen är det viktigt att vi kan erbjuda våra invånare ett sammahållet gång- och cykelvägnät som är framkomligt, trafiksäkert och trivsamt. En del i detta arbete har varit att sätta upp långsiktiga mål för hur vi utvecklar våra gång- och cykelvägar i kommunen och att alla våra cykelvägar ska vara belysta. Våra målsättningar har sedan tidigare resulterat i kommunens gång- och cykelvägsplan som ni kan läsa här.

 

Ett viktigt steg i detta arbete tog vi den 18 oktober då Adam Reuterskiöld och Göran Ahlquist officiellt kunde inviga den nya cykelvägen mellan Skärviks villaområde och Bryggarvägen. Cykelvägen är väl belyst och sträcker sig 1,5 km. Nästa etapp av byggnationen bli en cykelväg från Jungfrusunds sjöstad till färjeläget, vilket ska stå helt klart i slutet på mars 2018.