Ny mandatperiod i Tekniska nämnden på Ekerö

Vid årsskiftet blev det en ny besättning i Tekniska Nämnden, och jag fick förtroendet att efterträda Adam som nu är Kommunstyrelsens ordförande.
Det viktigaste för nämnden är att vi fortsätter att ha ett konstruktivt och bra diskussionsklimat i nämnden och att vi kan utveckla samarbetet inom alliansen ytterligare.
Tekniska nämndens område är främst förvaltning samt drift och underhåll av våra fastigheter, utemiljön och renhållningsverksamheten. Ekerö är en utmanande kommun på det sätt att vi är den 219 största kommunen till ytan men bara den 45 (av 290) till befolkningstäthet. Detta medför ”besvärliga” förutsättningar för bra infrastruktur, såsom cykelbanor, renhållning och VA samt fibernät.

Vad ska vi då jobba med att utveckla vidare? Några av de viktigaste frågorna är:

  • Hållbarhet: Vi ska bli bättre på att ställa miljökrav vid upphandlingar drift och vid ny och ombyggnader av fastigheter.
  • Fastighetsförvaltningen: det byggs mycket nytt och renoveras friskt i kommunen. Här gäller det att vara på tårna så att både kapitalet förvaltas på bra sätt och att våra verksamheter har ändamålsenliga lokaler.
  • Politisk samverkan: mellan de olika nämnderna, och då främst mellan oss och BUN och KFN
  • Ideella föreningar: skapa ännu bättre förutsättningar för ideella föreningar att kunna verkar och utveckla just deras unika verksamhet.
  • Vägföreningarna: det är få vägar som ligger under kommunens ansvar, men genom att utveckla samverkan mellan de olika vägföreningarna kan potentiella synergier utnyttjas.
  • Utemiljön: en utmaning framöver är att fånga upp de möjligheterna att, med relativt små medel, skapa ett högt värde i utemiljön i kommunen.

Vi ska också börja titta på möjligheten att använda mera moderna IT-lösningar för att fånga in de synpunkter som vi alla som bor här på Ekerö har.

Avslutningsvis vill jag bara hälsa alla ledamöter och ersättare från samtliga partier välkomna till ett nytt år i tekniska nämnden.

Lars Forssell