Satsning som säkrar medborgarnas trygghet

Ekerö är en av Sveriges tryggaste kommuner sett till både upplevd trygghet och brottsstatistik. Men det är inget vi kan ta förgivet. Ekeröalliansen i Kommunstyrelsen beslutade den 4 april att avsätta 2 miljoner kronor av kommunens ekonomiska överskott till en trygghetspeng för att förebygga och åtgärda brott och otrygghet i kommunen.

 

 – Ekerö är en av landets tryggaste kommuner men vi har under det senaste året fått allt fler signaler om att otryggheten ökar i Sverige. I jämförelse med många av våra grannkommuner har vi inte några stora problem och just därför är det viktigt att arbeta förebyggande för att vi även fortsatt ska ha ett tryggt samhälle. Vår trygghetspeng inkluderar att förbättra den upplevda tryggheten genom att se över belysning och busskage samt anställa en extra resurs hos fältassistenterna under sommarmånaderna. Det är även viktigt att vi utreder vad som är kärnan till otryggheten. Överskottet ska därför gå till att socialkontoret tillsammans med fältassistenterna utreder vad den ökade otryggheten beror på och utifrån det utvecklar nya arbetssätt för att råda bot på roten till problemet. Jag vill även understryka att detta inte är något som kommunpolitiker kan göra själva, vi behöver tillsammans arbeta för ett samhälle där alla kan känna sig trygga, säger Adam Reuterskiöld (M) Kommunstyrelsens ordförande i Ekerö kommun.

Kommunstyrelsen röstade den 4 april igenom ett ordförandeförslaget från Ekeröalliansen om hur delar av det ekonomiska överskottet från år 2016 ska disponeras. Förslaget kommer tas upp i kommunfullmäktige den 18 april. Ekeröalliansen kommer ta initiativ till en politikervandring med syftet att uppmuntra föräldrar att delta och peka på civilsamhällets viktiga roll i trygghetsarbetet. Datum för politikervandringen kommer att meddelas framöver.