Toppresultat för Ekerös äldreomsorg

Socialtjänstens och Sveriges kommuner och landstings årliga rapport Öppna jämförelser visar på toppresultat för Ekerö kommun! Hela 96 procent uppger att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten som helhet, motsvarande siffra för särskilt boende för äldre är 90 procent. Ett stort tack till våra fantastiska medarbetare som varje dag arbetar för att våra äldre ska få Sveriges bästa omvårdnad.

 

Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting presenterar årligen Öppna jämförelser om äldreomsorgen i Sveriges kommuner där resultaten för samtliga kommuner jämförs.

På frågan om hur de äldre upplever Hemtjänst i sin helhet anger 96 % att de sammantaget är mycket eller ganska nöjda. Detta resultat placerar Ekerö kommun på första plats i länet och på 20:e plats i Sverige.

Gällande Särskilt boende i sin helhet har 90 % svarat att de sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt boende. Detta är en ökning jämfört med 2015 års resultat och placerar Ekerö på första plats i länet och 25:e plats i hela landet.

I Ekerö kommun besvarades enkäten av totalt 287 personer; 203 med hemtjänst och 84 i särskilt boende för äldre. Samtliga hemtjänstutförare och särskilda boenden i Ekerö medverkade i undersökningen.

 

Mer om Öppna jämförelser
Hela rapporten finns att hämta här: https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/aldre.9487.html

Socialnämnden tar upp socialkontorets sammanfattning för Ekerö kommun på sammanträdet 10 maj. Ärendet finns i sammanträdesportalen.