Var med och forma framtidens Ekerö!

Arbetet med en ny översiktsplan är i full gång och en samrådsversion är ute på remiss. En översiktsplan anger bland annat riktlinjer för hur kommunens utveckling ska se ut och vilka områden som ska bebyggas. Ekerö kommun beräknas växa snabbt under kommande år och en ny översiktsplan som skapar bra förutsättningar och markanvisningar för exempelvis boende, skolor, vård, omsorg och näringsliv är av stor betydelse för att kunna möta den utvecklingen. Därför behöver vi alla medlemmar i Ekerömoderaternas hjälp. Kom och ge oss dina åsikter om hur en ny översiktsplan borde se ut och hur vi kan bemöta omvandlingen kommunen står inför.

 

Tid och plats för mötet: onsdagen den 1 februari kl.19-21 i Debatten.

För att läsa samrådsversionen: Mejla sarah.roos@politik.ekero.se och meddela om du önskar få samrådsversionen av översiktsplanen via mejl eller om du vill hämta ut en utskrift i receptionen.

 

Välkomna!