Välkommen till Ekerömoderaternas årsmöte 2018.

Årsmötet äger rum torsdagen den 22 februari 2018,
på Ekebyhovs Slott, Björkuddsvägen 107, Ekerö.
Mötet inleds 19:00 med att vi återupptar nomineringsstämman,
som ajournerades 18/12-17.
Vi kommer även att anta vårt lokala valprogram på årsmötet.
Föreningen bjuder alla medlemmar på middag kl 18-19.
Anmälan om deltagande på årsmötet och middagen, till Sarah.roos@politik.ekero.se
Anmäl dig senast 14/2-18
Motioner och handlingar:
Förslag till årsmötet skall senast 8/2-18 inkommit till föreningens styrelse på :
dick.ullgren@politik.ekero.se
Varmt välkomna!
Styrelsen